Chulalongkorn University

ห้องทดลองและวิจัยจุฬา

ห้องทดลองและวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เลือกใช้มู่ลี่สีม่วงเพื่อให้เข้ากับสีเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินภายใน ทำให้บรรยากาศภายในห้องทดลอนั้นสดใสและผ่อนคลาย การเลือกสีสันเช่นนี้สามารถช่วยในด้านอารมณ์ของผู้ทำงานวิจัยซึ่งทำงานภายใต้ความกดดันสูงให้รู้สึกมีสีสันและมีชีวิตชีวาขึ้นมา

นอกจากนั้นเรายังได้ติดฟิลม์ฝ้าเข้าไปเพื่อพรางสายตาจากคนพายนอก และยังให้ความรู้สึกที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ทำงานภายในห้อง และยังช่วยเพิ่มสมาธิให้กับผู้ทำงานวิจัยในอีกทางหนึ่งอีกด้วย

TwitterFacebookPinterestGoogle+DeliciousLinkedIn